ژوئن 26, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شعر/ در خانه تصادفی زنم را دیدم

نوبت شما به نقل از وبلاگ(تظاهرات درونی):

دررفتن او آمدنم را دیدم

در آینه نیمه منم را دیدم

این خاصیت زندگی ماشینی ست

در خانه تصادفی زنم را دیدم