مارس 27, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

همایش رنگین کمان درخاک درمیامی برگزار شد.

نوبت شمابه نقل ازوبلاگ” سیمای میامی “نوشت:

به مناسیت گرا می داشت دهه ی فجر همایش رنگین کمان درخاک در محل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان  میامی برگزار شد.

318

320

321

322

324

323

326

در این همایش کو دکان به همراه مادرشان به خلق آثار دوران انقلاب برروی اشیاءسقالی با متن ورود امام خمینی (ره) و حضور مردم و حماسه انقلاب و گلبانگ انقلاب وجشن انقلاب ایجاد کردند.

واین /اثار زیبای کودکان ومادرشان

329

316

317

325

327

328