دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

موج وبلاگی بی سواد کیست ؟

در پاسخ به اظهارات اخیر روحانی

مردم را بی سواد فرض کردن و خود را عقل کل دیدن مسئله ای است که سالهاست برخی از مسئولان گرفتار این موضوع هستند نه این رفقای ما خودشان و دوستان اطرافشان را کارشناس می بینند و بقیه را کار نشناس و بی سواد،حالا دوستان وبلاگ نویس بی سواد ما که در بین آنها دانشجویان ، اساتید، روحانیون وشاید نماینده مجلس باشند قصد دارند در پاسخ به صحبت های اخیر دکتر روحانی رئیس جمهور محترم که فرمودند : فقط آدمهای کم سواد درباره توافق ژنو اظهار نظر می کنند موج وبلاگی را بیندازند و برای آنها از دل بنویسند شاید کار گرافتد؛شاید مخاطبان ببینند منطق چه کسی برتر است.

************************************************************************

در همین راستا  خانه وبلاگ نویسان بوشهر قصد داردمسابقه بزرگ ” بی سواد کیست؟” را برگزار نماید. لذا از تمامی علاقه مندان در خواست می شود تا آثار فاخر خویش را جهت داوری به آدرس:webyan1@gmail.com  یا لینک مطلب خود را که درمورد ژنو، سبد کالایی و صحبت های رئیس جمهور است بصورت نظر برای ما ارسال نمایند.به بهتری آثاری (مقاله، یادداشت) که بتوانند بیشترین امتیاز را کسب نمایند جوایز ارزنده ای اهداء خواهد شد.

وبلاگ هایی که به این موج پیوستند:

“نوبت شما”  ———— سایت جامع وبلاگ نویسان استان سمنان

سرباز بقیه الله”       ——-  شبیه گروبان های دوره ی رضا شاه

تنگستان بزرگ       ——-امان از دست کم سوادها

وقایع نگار            ——- ما همین بی سوات! بمانیم بهتر اس