مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سرش رفت ولی قولش نرفت

نوبت شما به نقل از وبلاگ”آرزوی شهادت در رکاب مولا صاحب الزمانتلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست0.605662001390465730_taknaz

به مادر قول داده بود برمی گردد،

چشم مادر که به استخوان های بی جمجمه افتاد،

لبخند تلخی زد و گفت:بچم سرش میرفت اما قولش نمی رفت!

زیبا نوشت ♣

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست