مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سرباز كوچولو

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:سرباز كوچولو99352899873251823023

آدم بچه اش هم بايد اينطوري ولايي باشه