می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

به کجا می رویم؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ”ریاضی موسقی ذهن “نوشت:

یه روز یه ترکه میره سبزی فروشی تا کاهو بخره ، عوض اینکه کاهوهای خوب را سوا کند ، همه ی کاهو های نامرغوب را سوا میکنه و میخره . ازش می پرسند چرا اینکار را کردی میگه : صاحب سبزی فروشی پیرمرد فقیری هست. مردم همه ی کاهوهای خوب را میبرند و این کاهوها روی دست او میمانند و من بخاطر اینکه کمکی به او بکنم اینها را میخرم . اینها را هم میشود خورد. . . این ترکه کسی نبود جز عارف بزرگ آقا سید علی قاضی تبریزی (ره)   بیایید ما هم اگه خواستیم به کسی کمکی کنیم
جوری صدقه بدیم که غرورش رو نشکونیم…
بیاین باور کنیم اونا هم غرور دارن…

کمک به فقیر