مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

براي هرچيزي زكاتي است……

نوبت شما به نقل از وبلاگ “زمردی در دل کویر” نوشت: