می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دیدار با خانواده شهدا

نوبت شما بهنقل از وبلاگ” سیمای میامی “نوشت:

به مناسبت دهه ی فجر مسئولین ادارات شهرستان میامی به دیدار خانواده ی شیهد شا محمدی درروستای  بکران رفتند.

015-29

015-28

015-25

015-26

015-27