دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

افتتاح پروژه عمرانی بهسازی درروستای ابراهیم اباد میامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سیمای میامی “نوشت:

به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجرامروز باحضور قاضی فرمانداروصادقی بخشدارمرکزی وسایرمسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان میامی پروژه عمرانی بهسازی بافت باارزش واصلاح معابرروستایی درروستای ابراهیم اباد سفلی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان میامی افتتاح و تعداد85خانواردراین زمینه بهرمند می شوند.

015--13

این پروژه بااعتبار سیصدوسی وچهارمیلیون تومان وونهصدمترمربع سنگ فرش واب نماکاری ازطرحهای بنیادمسکن شهرستان بهربرداری رسید.

015-03

015-04

015-05 015-06

015-07 015-08

015-10 015-14

015-15

015-17 015-18