جولای 2, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بهاریه

نوبت شما به نقل از وبلاگ “کلاسد” نوشت: باز می آید بهار دلنشین … باز بلبل می شود با گل قرین

ffqaa42zvaixpnoxbh3

باز می آید بهار دلنشین

باز بلبل می شود با گل قرین

یا مقلب قلب ما را شاد کن

یا مدبر خانه را آباد کن

یا محول احسن الحالم نما

از بدی هافارغ البالم نما

****************

روزگارت رنگ عشق

سالیانت پر فروغ

غصه باشد از تو دور

زنده باشی تا ظهور

انتهای پیام