می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

جام مسابقات دارت درمیامی

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سیمای میامی “نوشت:

جام مسابقات دارت هفته دولت باحضور8ورزشکارازکارکنان دولت در سالن مولا علی(ع) میامی برگزار شد.

6

جام مسابقات دارت هفته دولت باحضور8ورزشکارازکارکنان دولت در سالن مولا علی(ع) میامی برگزار شد.

5

که درفینال این مسابقات حسن مقصودی ازاموزش پرورش میامی نفر اول واقای ابراهیم عجم ازاموزش پرورش میامی نفردوم این مسابقات شد.