مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کاش گناه را چند روز تعطیل میکردم ..

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:کاش مثل هوای تهران…3003_957

 

کاش مثل هوای تهران…

مثل دبستان های تهران…
گناه را چند روز تعطیل میکردم …
آلوده که میشدهوای دلم چند روز تعطیل میکردم تا پاک شود..
گناه را چند روز تعطیل میکردم تا دوباره به حالت سالم برگردم …