می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مکالمه من و خدا

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:گفتم : خدا آخه این همه سختی ؟ چرا ؟؟؟1358788720

گفتم : خدا آخه این همه سختی ؟ چرا ؟

گفت : *  ان مع العسر یسرا

 (  قطعا به همراه هر سختی آسانی هم هست. ” (شرح/6″

گفتم : خوب خسته شدم دیگه …

گفت : *  لا تقنطوا من رحمة الله *

( ا ز رحمت من نا امید نشو . ” (زمر/53″

گفتم : خدا آخه این همه سختی ؟ چرا ؟
گفت : *  ان مع العسر یسرا *
( قطعا به همراه هر سختی آسانی هم هست. ” (شرح/6″

گفتم : واقعا ؟
گفت : *  فان مع العسر یسرا
( حتما به همراه هر سختی آسانی هم هست. ” (شرح/7″

گفتم : خوب خسته شدم دیگه …
گفت :  *  لا تقنطوا من رحمة الله
( از رحمت من نا امید نشو . ” (زمر/53  ”

گفتم : انگار منو فراموش کردی ؟

گفت : *  فاذ کرونی اذکرکم

( منو یاد کن تا تو رو یاد کنم. ” (بقرة/152