مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نمایشگاه دنیای کودکانه درمیامی دایرشد.

نوبت شما به نقل ازوبلاگ”سیمای میامی“نوشت:

نمایشگاه دنیای کودکانه درمحل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان میامی دایرشد.

این نمایشگاه ازساخته های دانش اموزان مقطع ابتدایی ونواموزان مهدکودک هادایروازامروز به مدت یک هفته ازساعت 7.30الی17برای کلیه علاقه مندان دایر است.

220