مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آری از پشت کوه آمده ام!!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “جنگ نرم جنگ امروز دشمن علیه ماست” نوشت:

آری از پشت کوه آمده ام…

acbf60a7abc91d497cacf23a6e23d914_large

چه می دانستم این ور کوه باید برای ثروت،حرام خورد؟!
برای عشق خیانت کرد
برای خوب دیده شدن دیگری را بد نشان داد
برای به عرش رسیدن دیگری را به فرش کشاند
وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم
می گویند: از پشت کوه آمده!
ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم
و تنها دغدغه ام سالم برگرداندن
 گوسفندان از دست گرگ ها باشد،
 تا اینکه این ور کوه باشم و گرگ!

انتهای پیام