نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سیم خاردار

نوبت شما به نقل از وبلاگ “مقتدر مظلوم” نوشت: « کسی می تواند در شب عملیات از سیم خاردار دشمن رد شود که به سیم خاردار نفسش گیر نکرده باشد . »

qcw3re7f

چه زیبا گفت شهید چیت سازان که :

« کسی می تواند در شب عملیات از سیم خاردار دشمن رد شود که به سیم خاردار نفسش گیر نکرده باشد . »

خطر ! میدان مین نفس

من و تو كجای این میدان ایستاده ایم ؟؟!!

انتهای پیام

http://www.mazloum.ir/post/869