مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دین ما تحت لوای علم چادر هاست…

 نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت: عطر سرزندگی ات بوی نم چادر هاست

chadoriha-mini-63

عطر سرزندگی ات بوی نم چادر هاست
عزّت فاطمی ات، لطف کم چادر هاست

خواهرم حوصله کن داغی این دوران را؛
دین ما تحت لوای علم چادر هاست

جان ناقابل ما نذر همین عشق کبود
همه غیرت ما در حرم چادر هاست

هر نفس بوی گل مریم و نرگس پیچید
گرمی شعر من از هُرم دم چادر هاست

ح.م
یا علی مددی