مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

تعلیق دستاورد شهدای هسته ای

 نوبت شما به نقل از ” علمدار کمیل ” نوشت: سی  دی ماه ۱۳۹۲ روزی خاص در تقویم کشورمان را رقم زد.

61866-185866-1390217583

۳۰ دی ماه ۱۳۹۲ روزی خاص در تقویم کشورمان را رقم زد. روزی که غنی سازی ۲۰ درصد اورانیوم که دستاوردشهدای هسته ای کشورمان بود، متوقف شده و تجهیزات آن با نظارت بازرسان آژانس انرژی اتمی پلمپ شد. همچنین رسانه ها در باره این واقعه از عبارات «هولوکاست هسته ای» و «اکسیری که اکسید شد» استفاده نمودند.