مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

و دیگر.. هیچ راه بازگشتی وجود ندارد..!؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت: قابل توجه بعضی ها…8279602482567889616

قابل توجه بعضی ها که فراموش کردند یه روزی باید بمیرند..!!

.

.

بعضـــــی از دختـــــرکان…!!

هر چقدر میتوانند بــــــــد حجابی بکنند.!!

لباس تنــــگ و بـــــد نما بپوشــــند و بقول خودشان..

اگـــه تیــپ نزنیم اْفـــته کــــــلاس داره برامـــــون..!!

.

.

اون آقا پســــر هایی که میــــــگن..!!

یه جـــــون باید در دانشـــــگاه دوست د خ ت ر !! داشته باشه..!!

و بقـــول خودشان ما جـــــوانایم فعلا بی خیال محــــرم و نامحــرم..!!

.

.

اون عـــروس خانومی که کــــــراهت دارد یک تکــــه پارچه روی صورتش بندازه

که نکنه آرایـــــش یک میـــــلیون تومنیش خـــراب بشه..!!

و اینچــــنین خودش رو به همه نـــــشون میده..!!

اون خانوم هایی که به بــــــهانه تفـــــریح بی خیال محرم و نامحرم میشوند..!!

و اینگونه تــــــفریح میــــــکنند..!!

 

.

اون خانــــــوم هایی که با آرایــــش و لبـــــاس تنگ عکس هایشان را..

در شبکه های اجتماعی به نمایــــــش میگذارند..!!

و میگویند بــــذار خوش باشیم که دنــــیا دو روزه..!!

 

.

.

هـــــــمه اینـــــها بداننــــد کــــه..!!

این خوشــــی ها یک روزی تـــــــموم میشن..!!

ایــــــنها باید بدانـــــــــند که..!!

یک روزی اینجوری روی سنگ غسالخانه آنها را غــــسل میــــت میدهند..!

 

.

پـــــس از یاد نبــــــریم که یک روزی ما را در قـــــبر خواهند گذاشت و دیـــــگر..

هیچ راه بازگـــشتی برای تـــــــــوبه وجــــــود ندارد..!؟

منبع: معبر سایبری بی سنگر