دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کی می آیی؟

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رهبرم سید علی” نوشت: باز پنجشنبه شد ..خواب دیدم میروی ، تعبیر آمد میرسی….

 جانباز اپل

باز پنجشنبه شد

خواب دیدم میروی ، تعبیر آمد میرسی….

روزی که عزیز فاطمه می اید همگی

با رهبرم سید علی و شهدا و جانبازان به کربلا می رویم

انتهای پیام

http://rahbaram110.blogfa.com/post/571