سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

حسیــــن جان ،،،

نوبت شما به نقل از وبلاگ “عشاق الحسین” نوشت:


گذر تک تک

این ثانیه های عمرم

حــــســــیــــن جــــــــــان،،،

به قدیمی شدن نوکریت می ارزد …

nima20_10020129

انتهای پیام