مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ائمه ارکان زمین هستند

نوبت شما به نقل از وبلاگ “پایگاه اینترنتی سربداران” نوشت:

ائمه 

سعید اعرج گوید: من و سلیمان بن خالد خدمت امام صادق رسیدم، حضرت آغاز سخن نمود و فرمود:

اى سلیمان هر امرى که از امیرالمؤمنین علیه السلام رسیده باید اخذ شود و از هر چه نهى فرموده باید ترک شود، براى او همان فضیلت است که براى رسول خدا(ص) است و رسول خدا(ص) را بر تمام مخلوق خدا فضیلت است، کسى که نسبت به چیزى از احکام او عیب گیرد مانند کسى است که بر رسول خدا(ص) عیب گرفته است و هر که او را در امرى کوچک یا بزرگ رد کند در مرز شرک بخداست.

امیرالمؤمنین (ص) دری است که از غیر آن به خدا نتوان رسید و راه بسوى خداست که هر که جز پوید هلاک شود و همچنین است مقام ائمه علیه السلام یکى پس از دیگرى، خدا ایشان را ارکان زمین قرار داد تا أهلش را نجنباند، و حجت رساى خویش نمود بر کسانى که روى زمین وزیر خاکند و امیرالمؤمنین(ع) فرمود: من از طرف خدا قسمت کننده میان بهشت و دروزخم، و نیز فرمودندآنچه على علیه السلام آورده انجام مى‏دهم و از آنچه نهى فرموده باز مى‏ایستم، براى او همان فضیلت آمده که براى محمد(ص) آمده و محمد(ص) را بر تمام مخلوق خداى عزوجل فضیلت است، خرده‏گیر بر حکمى که على آورده مانند خرده‏گیر بر خدا و رسولش باشد و کسى که در موضوعى کوچک یا بزرگ على را رد کند در مرز شرک بخداست.

امیرالمؤمنین علیه السلام باب منحصر بفرد خداشناسى است و راه بسوى خداست، هر که جز آن پوید هلاک شود و این امتیازات همچنین براى ائمه هدى یکى پس از دیگرى جاریست. خدا ایشان را ارکان زمین قرار داده تا اهلش را نجنباند (اختلال نظام و سر گردانى عمومى پیش نیاید) و حجت رساى خویش ساخت براى مردم روى زمین و زیر خاک (مردگان یا ساکنان آن روى زمین) خود امیرالمؤمنین علیه السلام صلوات الله علیه بسیار مى‏فرمود: من از طرف خدا قسمت کننده بهشت و دوزخم (میان آن دو مکان ایستاده موالیانم را ببهشت و دشمنانم را بدوزخ راهنمائى مى‏کنم) و من بزرگترین فرق گذارم (میان حق و باطل یا میان بهشتى و دوزخى) و من صاحب عصا و میسمم، تمام ملائکه و روح القدس و پیمبران بفضیلت من اقرار نمودند چنانکه بفضیلت محمد(ص) اقرار کردند.

مرا بر مسندى مانند مسند او نشانیده‏اند و آن مسند (هدایت و خلافت) خدائى‏ست (مرکوب من در قیامت همان مرکوب پیغمبر و از جانب خداست رسولخدا(ص) (در قیامت) خوانده شود و جامه در بر شود من هم خوانده شوم و جامه در بر شوم، او باز پرسى شود و من هم بازپرسى شوم و طبق گفته او سخن گویم، بمن خصلت هائى عطا شده که هیچکس نسبت به آنها بر من پیشى نگرفته است:

مرگ مردم و بلاها و نژادها و فصل‏ الخطاب (قرآن یا تشخیص حق از باطل) را مى‏دانم، آنچه پیش از من بوده از دستم نرفته و آنچه نزدم حاضر نیست (از امور آینده) بر من پوشیده نیست، باجازه خدا بشارت مى‏دهم و از جانب او اداى وظیفه مى‏کنم، همه اینها از طرف خداست که او بعلم خود مرا نسبت به آنها توانا ساخته است. 

منبع:

اصول کافى جلد 1 صفحه: 280 روایة: 1 

اصول کافى جلد 1 صفحه: 281 روایة: 2 

انتهای پیام