نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مقایسه جنگ دیروز با امروز

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رهبرم سید علی” نوشت:  جنگ همان جنگ است.. با این تفاوت که دیروز زن در پشت جبهه بود و … امروز … در خط مقدم با کفشهای پاشنه ی بلند!

ا÷لود

آن روزها ، بچه محل های من و تو بودند که به جبهه می رفتند . همانها که نمازهاشان را در مسجد می خواندند و نماز جمعه شان ترک نمی شد . آنهایی که حالا نامشان را روی کوچه ها گذاشتند . آنهایی که حالا عکسشان را روی بنرها می زنند و برایشان یادواره می گیرند . یادواره ! راستی یادواره برای چیست ؟ یادواره همان یادآوری گذشته است؟ یادوی رشادتها ؟ یا اینکه … بگذریم . امروز هم جنگ است . مثل دیروز . اما فرق هایی کرده . امروز سلاح ایمان جای کلاشینکف را گرفته تا با آن معبر های جنگ نرم را بگشاییم . امروز با سیمچین بصیرت باید از سیم خاردارهای اینترنت گذشت . امروز باید مین های گناه را با قلبی پاک و خدایی خنثی کرد . بچه های آن روزها در سنگر خاکی پناه می گرفتند اما امروز باید در پناه علم و آگاهی بود . آن روزها تیر و ترکش جسم ها را نشانه گرفته بود ، امروز گلوله ها به دنبال روح اند . همه را گفتم تا بگویم آن روزها جنگ سخت بود و دشمن پیدا ، اما امروز جنگ نرم است و دشمن پشت اندیشه

تفاوت جنگ امروز باجنگ دیروز

همان جنگ است همان

فقط ابزار هایش تفاوت دارد

جنگ دیروز توپ تفنگ نارنجک بود

امروز تغییر کرده کیبوردی که در دست توست

اری فقط ابزارش تغییر کرده

اری ای جوان تو در جنگ نرم هستی

جنگی که دشمن از تو قوی است

اگر در جنگ ۸ ساله تیر خوردند

الان با افتخار می گویند جانبازم

اگر در جنگ ۸ ساله شهید شدند .الان خانواده هایشان افتخار می کنند

اما……

اگر در این جنگ ترکش بخوری دیگر درست نمی شود

دیگر نمی توانی با افتخار بگویی من جانباز جنگ نرم هستم

در این جنگ دوست عزیزم خیلی ها ترکش خوردن

جنگ همان جنگ است

با این تفاوت

که دیروز زن در پشت جبهه بود و

امروز در خط مقدم

با کفشهای

پاشنه ی بلند!

آن روزها ، بچه محل های من و تو بودند که به جبهه می رفتند . همانها که نمازهاشان را در مسجد می خواندند و نماز جمعه شان ترک نمی شد . آنهایی که حالا نامشان را روی کوچه ها گذاشتند . آنهایی که حالا عکسشان را روی بنرها می زنند و برایشان یادواره می گیرند . یادواره ! راستی یادواره برای چیست ؟ یادواره همان یادآوری گذشته است؟ یادوی رشادتها ؟ یا اینکه … بگذریم . امروز هم جنگ است . مثل دیروز . اما فرق هایی کرده . امروز سلاح ایمان جای کلاشینکف را گرفته تا با آن معبر های جنگ نرم را بگشاییم . امروز با سیمچین بصیرت باید از سیم خاردارهای اینترنت گذشت . امروز باید مین های گناه را با قلبی پاک و خدایی خنثی کرد . بچه های آن روزها در سنگر خاکی پناه می گرفتند اما امروز باید در پناه علم و آگاهی بود . آن روزها تیر و ترکش جسم ها را نشانه گرفته بود ، امروز گلوله ها به دنبال روح اند . همه را گفتم تا بگویم آن روزها جنگ سخت بود و دشمن پیدا ، اما امروز جنگ نرم است و دشمن پشت اندیشه .

انتهای پیام

http://rahbaram110.blogfa.com/post/567