سپتامبر 29, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سربازکوچک

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ايران زيبا” نوشت:بابایم راشهید کردند،سایتش را پلمپ کردند اما روی سرباز کوچیکت حساب کن