مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سربازکوچک

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ايران زيبا” نوشت:بابایم راشهید کردند،سایتش را پلمپ کردند اما روی سرباز کوچیکت حساب کن