مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هوا…هوای زیارت… زیارتی مخصوص

siZBQvY_535

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حســــــرتــــــــــ …” نوشت:چه خوب شد صدایم کردی…انیس النفوس

 

چه خوب شد صدایم کردی…انیس النفوس

اینک که بلیط مشهدت دست من است

گویا سندبهشت را بخشیدی..

دست شما می سپارم این چشم های ترم را…

ه و ا … ه و ا ی ز ی ا ر ت  … ز ی ا ر ت ی … م خ ص و ص

بیادهمه…