اکتبر 3, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

باز آی

نوبت شما به نقل از وبلاگ”بچه های حرم“نوشت:یابن الحسن آقا بیا1383563408921109_large

باز آی و

دل تنگِ


شیعیانت را مونس جان باش . . .
یابن الحسن آقا بیا