مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

رسانه بی حجاب یا حجاب بی رسانه

 

Vector business cards design

نوبت شما به نقل از وبلاگ “دغدغه های امروز” نوشت:موضوع حجاب گرچه موضوع فرهنگی صرف نیست

موضوع حجاب گرچه موضوع فرهنگی صرف نیست و نقش مهم در اعتقادات دینی افراد دارد،اما در بُعد فرهنگی،چندان مورد توجه قرار نگرفته است.امروز سخنان نماینده شهر تهران درباره حجاب،با صدای بلند بیان شد تا افراد انقلاب و ضدانقلاب موضع‌گیری کنند. عدم مدیریت صحیح در بخش حجاب باعث شد تا رسانه‌های داخلی براساس وظایف ذاتی خویش اثرگذار نباشند.حال وقتی حجب و حیا از بین رفته و  نفی شود،دیگر جایی برای حجاب باقی نمی‌ماند.در این مرحله رسانه‌های بیگانه با تبلیغات خود،ضربه آخر را بر پیکر فرهنگ کشور وارد میکنند.متأسفانه آینده خوبی برای موضوع حجاب وجود ندارد. روند فعلی حجاب مخصوصاً در رسانه‌ها که با غفلت فرهنگی مسئولان امر مواجه شده باعث شد تا نتوان پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای در این زمینه  حساس و اساسی ارائه داد.