دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بيچاره جلال ، بيچاره كتاب ، بيچاره ما…

 نوبت شما به نقل از ” از ما به مهربانی یاد آرید ” نوشت: دوستي تعريف مي‌كرد كه در جمعي كه مثلا نيمه‌تخصصي به امر كتاب‌خواني و نقد آن مي‌پرداختند

08118506497671369260

دوستي تعريف مي‌كرد كه در جمعي كه مثلا نيمه‌تخصصي به امر كتاب‌خواني و نقد آن مي‌پرداختند حضور داشته كه يكي از افراد مطلبي كوتاه از جلال آل احمد مي‌خواند و حاضرين به ترتيب شروع به نقد و بررسي مطلب خوانده شده مي‌كنند…تا اين كه نوبت به آقايي مي‌رسد كه ….!  و نظر ايشان را مي‌خواهند ، ايشان هم با كمي مكث و طُمانينه مي‌پرسند: من قبل از اين كه نظرم را بگويم يك سوال دارم.

 

حاضرين مي‌گويند: بفرمائيد.

 

آن آقا با فيگوري حق به جانب و ظاهري عالمانه مي‌گويد: لطفا بفرمائيد اين آل احمد قبل از پيامبر بودن يا بعد از پيامبر!!!!!!!!!
(مطلب فوق كاملا جدي بوده و آن آقاي شبه فرهنگي آل‌احمد را در رديف آل‌سفيان و آل اُميه…پنداشته بوده است)
* و بدبختانه امثال ايشان بواسطه روابط و…، و در حالي كه قاعدتا به تعداد انگشتان يك دست هم كتاب نخوانده‌اند ، براي فرهنگ كشور و كتاب و … نظر مرجع مي‌دهند و تصميم مي گيرند.

بيچاره جلال ، بيچاره كتاب ، بيچاره ما…