می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

كيف احــزن وانت ربــى…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرتـــــ” نوشت:

الرحمن

کــــیـف احــــزن و أنت أرحــــم بــی من أمــــی
کــــیـف أحزن و أنـتـــ ربـــــی

کــــیـف احــــزن و أنـتـــ إلهـــی
وأرأفُ بحـــــالی من نفـســــی ..

کــــیـف احــــزن
کــــیـف احــــزن

کــــیـف احــــزن

حــلیــــم
کــــریــــم
عـفــــــو
رحـــــیـم
.
.

انتهای پیام