سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

خزانه عزت ملی را خالی نکنید

نوبت شما به نقل از وبلاگ “اقاضات عقل کل” نوشت:

روزنامه ها و سایت ها از آمارهای متنوع سخن می گویند؛ از نرخ تورم و بیکاری گرفته تا خزانه ای که یک روز خالی است و چند روز بعد پر می شود؛ از اموال بلوکه شده ای که می خواهند بخشی از آن را با هزار شرط و شروط ؛قطره چکانی تحویلمان دهند تا درصد غنی سازی اورانیوم که زمانی تا 20 درصد افزایش دادیم و امروز حاصل زحمات چندین ساله دانشمندان هسته ای را اکسید می کنیم.

همه چیز کم یا زیاد، درست یا غلط؛ آماری برای ارائه کردن دارد اما درصد عزت ملی را هیچ کس اندازه نمی گیرد ، نرخ غرور ملی را هیچ کس اعلام نمی کند؛ درصد اعتماد به نفس ملی و خودباوری را هیچ دولتی گزارش نمی دهد.

 و این اقتضای دنیای امروز است ، دنیایی که جسم انسان ها بر روحشان حکومت می کند. تبلیغات رسانه ها بر خوراک و پوشاک و مسکن متمرکز است تا نیازهای جسمی انسان برطرف شود و اینجاست که نرخ تورم را به روز محاسبه می کنند و گزارش می دهند و با گذشته مقایسه می نمایند ؛ اما کسی آماری ارائه نمی دهد تا بگوید درصد عزت ملی ایران ،آن زمان که اوباما از ایران تقاضا می کرد پهبادش را پس دهد چقدر بود و اکنون که بان کی مون ، ایران را بازیچه خود قرار می دهد و دعوتش را پس می گیرد چقدر است؟

کسی محاسبه نمی کند با هر گرم اورانیوم 20 درصدی که اکسید می شود چند درصد از اعتماد به نفس نخبگان علمی کاهش می یابد و چه مقدار روحیه نوآوری و جهش علمی تضعیف می شود.

کسی دو دو تا چهارتا نمی کند تا بفهمد have a nice dey  چه میزان از شعارهای آرمان گرایانه امام (ره) را کمرنگ نمود و چه مقدار از امید مستضعفان جهانی را که به ایران چشم دوخته بودند به ناامیدی بدل کرد.

کسی نمودار عزت ملی را کنترل نمی کند تا مبادا از روند صعودی به نزولی تغییر جهت دهد.

این روزها که اورانیوم 20 درصدمان را اکسید و رقیق می کنند و به یاد شب زنده داری ها و بی خوابی های شهید شهریاری عرق شرم می ریزیم و خود را ملامت می کنیم که حتی نتوانستیم پاسدار دستاورد علمی اش باشیم ؛ بیش از اینکه نگران رقیق شدن اورانیوم باشیم نگران رقیق شدن خشم و غرور مقدسی هستیم که امام(ره) می فرمود: « بغض و کینه انقلابی تان را در سینه ها نگه دارید، باغضب و خشم بر دشمنانتان بنگرید و بدانید که پیروزی از آن شماست.»

نگرانیم عادی سازی روابط ، تحمل تحقیر را برای ما عادی کند و ما نیز همچون برخی ها که عدم رعایت ساده زیستی ، قدرت ایستادگی در برابر استکبار را از آنان گرفته است ،عادت کنیم به پذیرش دهکده جهانی و کنار آمدن با کدخدا!

عادت کنیم اعتماد به نفس درونمان را با چشم دوختن به خارج، ذره ذره رقیق کنیم.

عادت کنیم به حرف زدن به زبان انگلیسی و یادمان برود قرار گذاشته بودیم با شکستن مرزهای علم ، زبان فارسی را زبان علمی جهان نماییم.

عادت کنیم هر جا کم آوردیم با واژه ها بازی کنیم و تعلیق هسته ای را به عنوان یک موفقیت بزرگ جا بزنیم.

برای اینکه به این چیزها عادت نکنیم باید در ازای هر گرم اورانیومی که رقیق می شود بر غلظت خشم انقلابی و غرور مقدسمان در برابر دشمن بیفزاییم تا روزی شعله های این خشم ؛دامن استکبار را بگیرد و دشمن را به نابودی بکشاند.

به مسئولین هم توصیه می کنیم مراقب خزانه عزت ملی باشند تا بعد از اتمام دوران مسئولیتشان ،شاهد نباشیم که رئیس جمهور بعدی بگوید دولت را با خزانه ای خالی از عزت ملی و با انبوهی از سرشکستگی و تحقیر ملی تحویل گرفتیم!

انتهای پیام