نوامبر 28, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

هو الشهید…

نوبت شما به نقل از وبلاگ “حسرت” نوشت: شايد جنگ خاتمه يافته باشد ، اما مبارزه هرگز پايان نخواهد يافت و زنهار !

اين غفلتي كه من و تو را در خود گرفته ،ظلمات قيامت است.

f12bf17f-3c38-413c-bf46-f59f3c260b32

شايد جنگ خاتمه يافته باشد ، اما مبارزه هرگز پايان نخواهد يافت و زنهار !

اين غفلتي كه من و تو را در خود گرفته ،ظلمات قيامت است ! …

  شهيد سيد مرتضي آويني