دسامبر 1, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

باران ببار …

 نوبت شما به نقل از ” پارادایس ” نوشت: غصه می سوزد مرا ، باران ببار کوچه می خواند تو را ، باران ببار
ca179723c9a3f1167e82db079d731f36-425
غصه می سوزد مرا ، باران ببار
کوچه می خواند تو را ، باران ببار
ابرها را دانه دانه جمع کن
بر زمین دامن گشا ، باران ببار
خاک اینجا تشنه ی دلتنگی است
آسمان را کن رها ، باران ببار
باغبان از کوچه باغان رفته است
ابر را جاری نما ، باران ببار
موج میخواهد بیابان سکوت
با خوِد دریا بیا ، باران ببار
تا بیاید آن بهار سبز سبز
تازه تر باید هوا ، باران ببار
سینه ام آشوب و دل خونابه است
غصه می سوزد مرا ، باران ببار