مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بیت ال{ ح س ی ن}

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:شش گوشه دلم…54930840464045053469

 

شش گوشه ی دلم

شدهبیت ال{ ح س ی ن}

 

 

ح س ی ن