مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نامه سرگشاده جوان سرخه ای به رئیس جمهور

نوبت شما به نقل از وبلاگ “شهرستان سرخه” نوشت:

نامه جوان سرخه ای

آقای رئیس جمهور گفتیم اگر تو بیایی ، شاید مردم بزرگوار و قدرشناس سرخه گوشه ای از اجر و مزد دوران مبارزات بی ادعای خود در زمان انقلاب را از دست مسئولین دریافت کنند.

گفتیم اگر تو بیایی شاید به حرمت خون صدها شهیدی که مردم فدای این نظام و انقلاب کردند ، مشکلاتشان کمترشود و به آن چه باید می رسیدند برسند .

گفتیم اگر تو بیایی شاید به حرمت و احترام حضور شما در مسند ریاست جمهوری ایران ، مسئولین استان نگاهشان را عادلانه تر بر مردم زحمتکش و صبور شهرستان سرخه بگسترانند .

گفتیم اگر تو بیایی شاید سایه سرد سالها بی عدالتی و محرومیت از زادگاه خوتان و بر سر مردم صبور سرخه رخت بر ببندد.

گفتیم اگر تو بیایی شاید بی اعتنایی و زخم زبانهای بعضی از مسئولین استان به این مردم تمام شود و طعم شیرین خدمت را به راحتی بچشند.

گفتیم اگر تو بیایی به حرمت شما حرمت شهر سرخه هم حفظ خواهد شد .

و گفتیم اگر تو بیایی …

آقای رئیس جمهور بگذارید کمی از وضعیت شهرمان برای شما بگویم :

اینجا هنوز بعضی از مسولین استانی سرخه را ندیده اند و مردم اینجا برایشان غریبه اند.

اینجا درمانگاهی که سال ها پیش داشتیم مجهز تر و بهتر از درمانگاه امروز بود.

اینجا همه مسئولین از شعور مردم انقلابی سرخه تعریف می کنند و شایسته توجه ویژه می دانند ولی در عمل هیچ است و هیچ !

اینجا اگر چه شهر رئیس جمهور است ولی غریب تر از گذشته است.

اینجا ظاهرا برای بعضی از مسولین خیلی مهم نیست که گره های مردم را باز کنند .

اینجا صبر مردم کار دستشان داده و و دیگر مسئولین کمتر در اینجا کار دارند .

در اینجا مردم برای گرفتن حقشان باید آسمان را به زمین بدوزند !!

اینجا از اینکه بعضی از مسولین بزرگوار استان کاری برای سرخه انجام ندهند راضی ترند !!

راحت بگویم در اینجا برای بعضی از مسولین سرخه فقط در نقشه استان سمنان است و در دل آنها جایی برای سرخه نیست.

اینجا همه فقط تعریفان می کنند و خبری از تکریممان نیست.

اینجا وقتی تو آمدی گفتند : سرخه شهر رئیس جمهور است و باید شایسته رئیس جمهور ساخته شود !! چه حرف !!! قشنگی بود.

راستی آقای رئیس جمهور بعضی ها اسم اینجا را فلسطین گذاشته اند !!!

آقای رئیس جمهور اینجا مسولان زمین و مسکن با افتخار همان آمارهای ده ، پانزده سال قبل را می دهند و بی خیال واگذاری زمین به جوانان شده اند .

اینجا برای بهداشت مردم فقط به زدن یک تابلو بسنده کرده اند اینجا می گویند چون پرونده جرائم کم است !! احتیاجی به دادگاه نیست اینجا مردم برای کارهای ثبتی خود باید به سمنان بروند و راه اندازی آن را برای مردم قدر شناس سرخه لازم نمی دانند.

اینجا ورود مراکز آموزش عالی را فقط به نصب یک تابلوی بزرگ پیام نور در ورودی شهر خلاصه کرده اند.

آقای رئیس جمهور ظاهرا اینجا کسی درد مردم را درد و کار مردم را کار و حرف آنها را حرف نمی داند !!!

اینجا مسئولان ورزش طوری برنامه چیده اند که فقط 3 درصد مردم ورزش کنند ؟!!!!!

اینجا ظاهرا مردم برای خود می گویند و مسئولین برای دیگران.

آقای رئیس جمهور نمی خواهیم زحمتی برای شما ایجاد کنیم ،که وقت شما گرانبهاتر از این حرفهاست.

فقط عاجزانه می خواهیم که به دولتمردان خود بگویید که “سرخه شایسته این همه بی مهری ها نیست.”

خدایا  بزرگوارانی که تا اینجا دست مردم گرفته اند و برای مردم بال بودند را یاری کن و آنها را زنده و پاینده نگهدار . رئیس جمهور عزیز هنوز هم به باورهای خود ایمان داریم و امیدمان را در تدبیر شما می بینیم.

 

جوان دوستدار رئیس جمهور

منبع : سرخه نیوز

 

انتهای پیام