مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

چادرت بال پرواز توست

نوبت شما به نقل از وبلاگ “گوهر حجاب” نوشت :

چادر ی که بر سر،داری مثل بُمبی است در مقابل اهداف پلید دشمن… چادرت را با افتخار بر سر بینداز و کور کن چشم بد خواهانت را… لباس های نامناسب و استفاده از لوازم آرایشی در مقابل نامحرمان مثل قیچی است بر بالهای پرنده… که قدرت پروازو اوج را از تو می گیرند و زمینی ات می کنند.. چادرت را با افتخار بر سر کن بالهایت را بگشا و پر بگیر به سمت آغوش خدا.. و رها شو از زمین و پلیدی ها!