مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

سلامتی دختر جماعت!!!

نوبت شما به نقل از ” سرباز کوچک رهبر ” نوشت:سلامتی اون دخترا که وقتی دو تا لات میبینن عوض لبخند چادرشونو محکمتر میگیرن…

 

4

سلامتی اون دخترا که وقتی دو تا لات میبینن عوض لبخند چادرشونو محکمتر میگیرن…
سلامتی دخترایی که چادرشون خاکی و گلی و خیس میشه ولی از سرشون باز نمیشه………
سلامتی دخترایی که سرشون بره چادرشون نمیره…….
سلامتی دخترایی که آروم قدم برمیدارن و سنگین که مبادا دل نامحرمی بلرزه……..
سلامتی دخترایی که زیباییشونو عرضه نمیکنن به هر کس و ناکسی…….
سلامتیدخترایی که از هر کس و ناکسی دل نمیبرن………………..
سلامتی دخترایی که بهشون میگن امل ولی …………….. سرشار فهم ودانایی ان و بازم سکوت میکنن تا مبادا ترک بردارد چینی نازک عفت شون……..
وسلامتی دخترایی که میراث زهرا(سلام الله) رو خوب حفظ کردن