می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

مــن در شــهری زنــدگی میــکنم که..!

نوبت شما به نقل از”معبرسایبری بی سنگر “نوشت:

مــن در شــهری زنــدگی میــکنم که..!
وقتی تــمام فــهم یک شهر از یک جانــباز میشود..
سهـمیه دانشـگاه و بـعد از شـــهادت شاید اسم یک کــوچه..!

1347434824321003_large.jpg

مــن در شـــهری زنـــدگی میـکنم که..!

بعضی از متــمدنین پوشـیدن چادر را نشـانه عقب افتادگی از مْـد روز میدانند..

و میگویند چـرا با چــادر خــودت را جــلد مـیکنی..!؟

98197680744429556167.jpg
.
ولـــی اگـــر دخــتری…!

با مانتــوی آستــین کوتـاه و روسری که در نصف موهــای سرش قـرار میدهد..
و بـعد تـشریـف مـیاره بـه خیـابان..!!

.
در نـظر بعـضی ها این دخــتر میشود..!
دخــتـر بــا کــلاس..!!
یــا..
دخــتـــر شــیـک پـوش..!!

33872765406288426353.jpg
82914980760106774788.jpg

.
.
مــن در شهــری زنـــدگی میـــکنم کــه..!

بعضـی ها با تـقلیــد کورکورانه از شبکــه های ماهواره ی..

و با تغـیـیر در رفــتار و کــردارشـان ابــهت مــردانه ی خودشان را میشکنند..!؟

61841656622125653506.jpg
.
.
مــن در شـــهری زندگـــی میــکنم که..!

وقتی به بعضـی از دختــران گفــته میشه چرا حــجابت را رعایـت نمیکنی..؟!

.
میـگن که فـعلا 18 سـالمه..! حالـا جـونم دلـم میـخواد خـوش باشـم..!!

دلــم نمــیخواد مـثل پـیـرزن ها چادر بـکشم سـرم..!
.
وقتـی سنـم رفــت بالا و رســیدم به 40 یا 50 سال

یه سفـر مـکه میــرم تـوبه میکنم بعدش روسـری و چادرام رو درسـت میکنم..!

n00005827-b.jpg
.
.
مـن در شــهری زندگــی میـکنم که..!

وقتی شخصی فـوت کرد هـمه فـامیل در نـوشتـن پـلاکارد و تــاج گـلهای..

چـند مـیلیونی از هم سبــقت میگیرند..!!

انگار جــناب{مـیـت} تـازه برای فــامیل عـزیز شـده..!؟

3fb5f817bbd1518a97512dde53be4415.jpg


چنــد مدتـی کــه ســاکـن شــهرم..!

گذر زندگی برایم سـخت شده..!یکی از این سختی ها مـوضـوع چشمانم است.؟!

بالا را نـگـاه کنـی سر و صـورت های آرایـش کــرده می بینی..؟!

پـایـین را نـگـاه کنی پـاهـای پیـدا شـده در کـفش و دمـپایی می بینی..؟!
.
و اگـر چشـمانت را هم بـبـندی بعـضی ها بـرایـمان نسـخه می پیچند کـه..

تـو هنـوز جـوانی و بـاید جـوونی بکـنی..

تـا در پــیـری حســرت ایــام جــوانی بـر دلـت نـماند..!؟
.
park-tehran-delgarmi.ir-2.jpg

الـــبـته..!
گاهـی بایــد در مــقابـل نــسخــه هایــی که مــردم برایــمان می پیــچند..!

ســـکــوت کـــرد..!

بــگذار بــغــض هایــت سربــسته بـــمانــد..!!

گــاهی اگر سبــک نــشــوی..{سنــگــیـن تـــری..!}
.
1380541267683300_large.jpg