مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

نصف مردم بی ارزش ولی تمام هنرمندان ارزشمند؟!

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سلمان علی (ع)” نوشت:

جز تأسف حرفی برای گفتن ندارم، فقط ای کاش همان قدری که بین هنرمندان هیچ فرقی قائل نیستند بین مردم هم اینچنین خط کشی نمی کردند:

 

انتهای پیام