اکتبر 7, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

راه اینجاست

نوبت شما به نقل از ” شریفیه  ” نوشت: سخنان گهر بار حضرت علی (ع) درس زندگی

21

و آن حضرت فرمود: دانش ميراثى گرانبها، آداب پسنديده زيورهاى تازه، و انديشه آيينه اى صاف اسـت.

وآن حضرت فرمود: سينه عاقل مخزن راز اوست، گشاده رويىدام محبت، و تحمل آزار ديگران پوشاننده عيوب انسان است.