مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

کالایی به نام منشی …!

kala

البته نه اینکه خودت بدت بیاد نه اتفاقا خودت هم خوشت میاد که بهت به چشم یه کالا نگاه کنن
و ارزش مطب بعضی دکترا به قشنگی منشی هاشون باشه تا بتونن مشتری براشون جذب کنن
دکتری که بخواد با منشی مشتری جذب کنه و بیمار درمان کنه اون خودش اولین بیماره و بعدیش هم تو هستی که به عنوان ابزار هوسرانی و پول در آوردن کثیف اون دکتر یا هر شخص دیگه خودتو به این وضع در میاری …

چه اوضاعی شده چقدر فروختن شرافت و اصالت راحت شده !!!!