مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

یک حکم شرعی (مزدوران دشمن چه آگاهانه چه نا آگاهانه)

hokm

مقام معظم رهبری روحی فداه :

شما از این طرف مراقب باشید؛ بدانید تحریک عواطف مذهبی برادران اهل سنت کار بسیار خطا و گناه است؛ این را به عنوان یک اصل بپذیرید. یک نقاط اختلافی وجود دارد. تکیه‏ بر روی این نقاط، شعله‏ور کردن آتش تعصبات در این نقاط اختلاف، این درست همان چیزی است که امروز سازمانهای جاسوسی امریکا و اسرائیل دنبالش هستند؛ این همان‏چیزی است که آنها میخواهند .