سپتامبر 27, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

لعنت بر انگلیس و حامیان مزدورش

jak straw

جک استراو ملعون خوب اینهارو ببین: اینها خانواده ی همون شهدایی هستن که به دست شما صهیونیستهای لعنتی به شهادت رسیدند …