مارس 28, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

من یک دختر چـــــادری اَم …

نوبت شما به نقل از وبلاگ “زمردی در دل کویر“نوشت:


شاد و پرنشاط ، سرزنده و پرکار 

قرآن و نهج البلاغه اگر میخوانم ، رمان و حافظ هم میخوانـــــــــــــــــــــم 

عاشق پهلوانی های حضرت حیدر اگر هستــــم ،یک عالمه شعر حماسی از شاهنامه هم حفظم!! 

پای سجاده ام گریه اگر میکنم ، خنده هایم بین دوستانم هم تماشایی است !

من یک عالمه دوست و رفیق دارم 

تابستان ها اگر اردوی جهــــــــــــــادی میرویم ،  اردوهای تفریحی ام نیز هر هفته پا برجاست .. 

ما اگر سخنرانی میرویم ، پارک رفتنمان هم سرجایش است .. 

مسجد اگر پاتوق ماست ، باغ و بوستان پاتوق بعدی ماست .. 

برای نماز صبح قرار مسجد اگر میگذاریـــــــــــــــــــــم ،  هنوز خورشید نزده از مسجد تا خانه پیاده قدم میزنیم !!! 

دعای عهدمان را اگر میخوانیم ، همانجا سفره باز میکنیم  و با خنده و شادی صبحانه مان میشود غذا با طعم دعا ! 

ما اگر چادر سر میکنیم ، نقاش هم هستیم ، خطمان هم خوب است ، 

حرفهای دخترانه مان سرجایش ، شوخی های دوستانه مان را هم میکنیم ، 

نمایشگاه و تئاتر هم میرویم ، سینما هم اگر فیلم خوب داشت .. 

کوه هم میرویم ، عکس های یادگاری ، فیلم های پر از خنده و شادی .. 

کی گفته ما چادری ها ” …. “ 

من قشنگ تر از دنیای خودمان سراغ ندارم ! 

دنیای من و این رفیقان با خدایم ، 

همین هایی که دنبال زندگیشان در کوچه و خیابان نمیگردند ،

همین هایی که وقتی دلت را میشکنند تا حلالیت ازت نگیرند ول کن نیستند ، 

همین هایی که حیاشان را نفروختند .. 

خوشبخت ندیده ، هرکس ما را ندیده …