می 24, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

وحدت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:آیت الله معظم امـام خامنــه ای حفظه الله : آن كسانــى كه نادانستــه ، از روى غفلت ، گاهى از روى تعصب هاى كور و بيـجا، چه سنــى و چه شيــعه ، به مقدسات يكديــگر توهيــن ميكننــد، نميفهمنــد چه ميكننــد.

32305927490000809573

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بچه های حرم” نوشت:

آیت الله معظم امـام خامنــه ای حفظه الله : آن كسانــى كه نادانستــه ، از روى غفلت ، گاهى از روى تعصب هاى كور و بيـجا، چه سنــى و چه شيــعه ، به مقدسات يكديــگر توهيــن ميكننــد، نميفهمنــد چه ميكننــد. بهتريــن وسيله بــراى دشمن همينها هستنــد، بهتريــن ابــزار در دست دشمن هميــن ها هستنــد، ايــن خط قرمــز است.

۱۳۸۸/۰۲/۲۹

انتهاي پيام.