می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بانو…حجابت

نوبت شما به نقل از وبلاگ” قرارگاه سایبری تخریب چی مجازی ” نوشت:am03pfik 

بانو …حجابت   

کیمیای غیرتت را به لبخندی هرز مفروش!

راستی تو که در بازار جلوه فروشی می کنی

هیچ می دانی صاحب این پوتین ها کجا رفته اند؟

چرا رفته اند؟

انتهای پیام