مارس 21, 2023

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

دکـتـــ♥ــر جان !

نوبت شما به نقل از وبلاگ “سبز علویان” نوشت:

◆ دکـتـــ♥ــر جان ! حــرف هایت قـدیمــی شده اند …

◆ عصــر،‌ عصــر دیپـلمـاســی است !
◆ 【 طــلا 】 را به قیــمت 【 آبنبــات 】 فـروخــته بودی الان رئیــس جمهــور می شدی !
◆ به چـه دردی می خورد دیـده بــان بودی فهمــیدی حـیلــه دشمــن را …
•═══════════════════════════════════════•
◆ این روزهــا سـیاست فـیس-بـوکـی جــواب می دهد!
◆ گفــتی ◥ آمــاده ایم پخــش زنــده کنیم گفــتگـوها را، ◣
◆ تـرســیدند گفــتنـد ◥پـوپـولیـست بـازی در می آوری …! ◣
•═══════════════════════════════════════•1c60c74239c8c0d5561fa01aeeacc0f4-425

◆ اشــکال ندارد …
◆ بگــذار آنچــه مرقــوم داشته اند وقـتی عمــلی نشد، حـیلــه های رسانــه ای شان نمـایــان می شود.
◆ نه کـدخـدایشان دانســتی، نــه منتــظـر تـاییــد حق مان !
◆ گفــتی با کسی تـعــارف نداشـتی ؛ همــین بــس ….
•═══════════════════════════════════════•
◆ مقــــاومت مــال قـدیــم ها بود …!
◆ الان بایـد مـذاکــره کنـی :
◆ 【 طــلا 】 بدهـی ……. 【 آبنــبات 】 بگـیری …………
◆ وگــرنه یک بـرچـسب بــزرگ روی پیــشانی ات می زننـد :
◆ به تــو و طرفـدارانـت می گـوینــد : ◄ افــراطــی !!! ►
◆ افــراطــیانـی که حــق ملــت را می خـواســتنـد نــه حــق خــود را
و جـانانی دادند که جـانشـان بود ….