می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

ثواب حجاب برای خانم های باحجاب

نوبت شما به نقل از وبلاگ “بصیرت بسیجی” نوشت:

063

حاج آقا پناهیان جایی گفتند:

آقایان لباس مےپوشند ، از این لباس‌شان ثواب نمےبرند
فقط بنده طلبـﮧ و شما خانم هاے باحجاب از لباس‌مان ثواب مےبریم
چون من دارم یک لباس معنوے مےپوشم
شما داری یک لباس معنوے مےپوشی

آن وقت شما داری بیشتر ثواب مےبری یا من؟

واجب اجرش بیشتر است یا مستحب ؟
واجب ، پس شما داری بیشتر ثواب مےبری.

چون تا آن وقتی که لباس را مےپوشی نور می‌آید در وجودت.