می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

شعر/ تیراندازی به مداح اهل بیت

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:یکی از شاعران جوان اهل بیت، شعری درباره اتفاقات اخیری که برای حاج محمود کریمی افتاده سروده و در اختیار عقیق گذاشته که خواندنش خالی از لطف نیست؛

karimifatemieh2_92_chizar03

نوبت شما به نقل از وبلاگ “ سید ما مولای ما دعا کن برای ما ” نوشت:

لبیک گفتی، لحظه ای عمری نیاسودی

عشق است؛کی دست از تو بردارد به این زودی

باید که روی کوه را هم کم کند حتی

در سینه دارد شوق دریا را اگر رودی

باید که عابس بود تحت رایت العباس

نه یک زره بر تن، نه روی سر کلاخودی

رگبار تیراندازها این دفعه سوی توست

در معرکه این بار گویا تو هدف بودی

این تیرگی ها، تیرها را می شناسم من

از آتش فتنه است قطعا این چنین دودی

بگذار عقده هر قدر دارند بگشایند

تو که برای ما همانی، حاج محمودی

انتهاي پيام.