می 25, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

بیائید با خودمان قرار جدید بگذاریم

نوبت شما به نقل از وبلاگ “از شاهرود قاره کوچک تا اردکان یونان کوچک” نوشت:

انگار قرنی از عمرم گذشته اما هنوز همان آدمی هستم با همان صورت،با همان لباسها و علائق.

قرار می گذارم با خودم که خودم نباشم ولی فقط وانمود می کنم یک نفر هستم با رفتاری دیگر

می گویند آدمی که از 40 بگذرد در سراشیبی تکرارها و عادتهای خود قرار می گیرد ولی من هنوز به 40 نرسیدم قرار می گذارم با خودم آن ور خوشبین خیالم را کنار بزنم حتما زشتی های دنیا بیشتر به چشمم می آید و نمی توان با شوخی ها و سبک سری های هیچ آدمی موافقت کرد اما من راه دیگری بلد هستم.

می زنم به دل زندگی و جشن سپید کردن چیزهای دور و برم.

هرچه هست امروز زمستان است همه چیز روبه راه هست می شود آسمان را دید با ابرهای نامحدودش با ناخوشی های شبهای سیاه و بلندش حرف زد با بی نهایت گذشته و بی نهایت فردایش

زمانی که دل بخشنده آسمان برفهایش را نازل می کند انگار در مکثی خالی میان دو هیاهو نشسته ام سکوتی دل انگیز جهان را در آغوش می گیرد و میان دو دست سنگین این سکوت ،همه چیز کند خواهد شد و یخ خواهد بست و زمان و مکان در این کندی و سکوت و سپیدی صبح ناپیداست زمان می ایستد و طبع ناپرهیز من می خواهد در این جشنواره یخهای خیال از جنب و جوش گرمیها دل کنده و خیال سفر کند

باید در اوج سگ لرز زمستان هم دست در جیب فرو کرد و در پیاده روهای سرد و سنگین قدم گذاشت

باید حفره های خالی قلب را جوری پر کرد واز حرفهای نگفته گفت و از کتابهای نخوانده را باز کرد

باید عاشق شد و زنده ماند گاهی در آمدن از عادت همیشگی بد نیس نباید گفت روز مال «کار کردن» و شب مختص «خوابیدن» است

با کت شلوار شیک و ادکلن زده و حتی با زن هم می شود کنار خیابان ایستاد و باقالی پخته و لبوی داغ خورد به شرطی که برای خود برنامه ریزی نکرده باشیم و ندانیم امروز قرار است کجا برویم و چی بخوریم

جنازه هم که باشی وقتی از سرکار برمی گردی می شود راه افتاد و به جاده زد به شرطی که به دانه های مهربان برف روی پیشانی اخم نکنیم و حتی به ریش آنهایی که لذت معاشرت با برف زمستان را نمی فهمند بخندیم در آن زمان هست می توانیم به صدای له شدن کپه های برف زیر پایمان گوش کنیم و لذت ببریم.

فسیلها نمی توانند کاری بکنند که از خودشان انتظار دارند بیائید قرار بگذاریم فسیل نمانیم.

نظم داشتن و برنامه ریزی خوب است به شرطی که فسیلوار پیش نرویم و گاهی سرکی بکشیم به خیال نامحدود.

این هم عکسهایی از جنگل ابر رویایی در دل زمستان

برداشت تصاویر از وب دوست خوبم

 

انتهای پیام