جولای 4, 2022

نوبت شما

باشگاه وبلاگ نویسان استان سمنان

آرایش زیبا

نوبت شما به نقل از وبلاگ “رضوان”  نوشت:

از دختــــر جوانى پرسیدند: از چه نوع آرایشى استفاده مى كنى؟

گفت اینــــها رو به كار مى برم:

ﺑراى لبانم ……………..    رﺍﺳﺘـــگویى
براى صدایم …………..     ذكـــر الله
براى چشمانم ………….  ﭼــــشم پوشــى از حرامــات
ﺑراى دستانم ……………  كـــــمك و یارى به مستمندان
براى پاهایم ……………    ایــــــستادن براى نماز
براى قامتم ……………..   ســجده بردن براى الله
براى قلـبـم …………….   حـب الله